نشانه های عشق واقعی در مردان چیست ؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا بهتر است شخصیت درونی همسرتان را بشناسید . بدانید درون گراست یا برونگرا ، افراد درون گرا نمیتوانند بیشتر ابراز علاقه زبانی داشته باشند .

دوست داشتن یعنی همسرتان با عشق به شما نگاه می کند ، یعنی با شما رابطه کلامی و از آن مهمتر رابطه چشمی با شما برقرار می کند . در قبال شما احساس مسولیت می کند . برای برآوردن نیازها و آرزوهای شما تلاش می کند . این ها نشانه هایی است که از طریق آن ها میتوانید حس کنید که همسرتان عاشق شماست .

برخی از نشانه ها و اعمال آقایانی که همسرشان را دوست دارند :

1-    تمایل به برقراری رابطه جنسی عاطفی :

برخی از آقایان برای ابراز عشقشان به همسرشان از راه برقراری رابطه جنسی وارد می شوند . آقایانی که همسران خود را دوست دارند بدن همسرشان را نیز دوست دارند و تمایل بیشتری به برقراری رابطه جنسی عاطفی (رابطه جنسی عاطفی یعنی رابطه ای که همراه با ابراز عشق و عاطفه باشد نه فقط ایجاد رابطه برای رفع نیاز جنسی ) از خود نشان می دهند .

بنابراین اگر همسرتان بد نتان را دوست دارد زیاد دورو برتان میچرخد و شوخی های جنسی زیادی با شما می کند یعنی عاشق شماست و می خواهد از این طریق به شما عشقش را نشان دهد .

2- سر به سر گذاشتن با شما :
آقایان بیشتر اوقات بجای اینکه به صورت لفظی به همسرشان بگویند دوستت دارم بجای این نوع ابراز علاقه با اعمالشان عشقشان را به همسرشان نشان می دهند . مثلا سر به سر همسرشان میگذارند ، با همسرشان شوخی می کنند .

3-    صدا زدن با الفاظ و اسم هایی غیر از نام خودتان :
یکی از نشانه های نشان دادن عشق اقایان نسبت به خانمشان این است که خانمشان را با اسمهایی غیر از نامشان صدا میزنند الفاظ و اسم هایی محبت بار .

4-    وقتی در خانه است به شما توجه دارد :

اگر همسرتان عاشق شما باشد تمایل دارد بیشتر زمانش را بعد از سرکار آمدن در خانه بگذراند ، دوست دارد همواره با شما همنشین باشد و از این همنشینی لذت میبرد .

اگر همسرتان بعد از سرکار به منزل آمد و مدام سرش در گوشی یا تلویزیون هست و یا بیشتر دوتس دارد در بیرون از منزل باشد و توجهی به شما ندارد این یک علامت خطر برای شما و زندگیتان است ، باید توجه کیند و دلیل این کارش را بیابید .

5-    ابراز نگرانی نسبت به شما و جویا شدن گاه و بی گاه احوال شما :
اگر همسرتان نگرانتان می شود ، گاهو بی گاه با شما تماس تلفنی برقرار می کند و جویای حال شماست این نشانه ای است بر اینکه همسرتان شما را دوست دارد .

6-    آراسته نگه داشتن خود برای همسرشان :

همینطور که آقایان دوست دارند همسرشان برایشان اراسته و آرایش کرده باشد آقایانی که خانمشان را دوست دارند نیز برای جلب رضایت و توجه همسرشان آراسته و مطابق میل همسرشان لباس می پوشند .


بیشتر بخوانید ...

عشق واقعی چیست ؟

نشانه های عشق واقعی چیست ؟

نشانه های عشق واقعی در زنان ( برای مردان )↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل رفتاری دوران عقد (۴۳۰ مطلب)
مشورت در زن داری (۲۵۷ مطلب)
مشورت در شوهرداری (۶۷۰ مطلب)
مطالب کاربران (۶۳۰ مطلب)

مردم در مورد این موضوع (۹) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید