نشانه های عشق واقعی در مردان چیست ؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا بهتر است شخصیت درونی همسرتان را بشناسید . بدانید درون گراست یا برونگرا ، افراد درون گرا نمیتوانند بیشتر ابراز علاقه زبانی داشته باشند .

دوست داشتن یعنی همسرتان با عشق به شما نگاه می کند ، یعنی با شما رابطه کلامی و از آن مهمتر رابطه چشمی با شما برقرار می کند . در قبال شما احساس مسولیت می کند . برای برآوردن نیازها و آرزوهای شما تلاش می کند . این ها نشانه هایی است که از طریق آن ها میتوانید حس کنید که همسرتان عاشق شماست .

برخی از نشانه ها و اعمال آقایانی که همسرشان را دوست دارند :

1-    تمایل به برقراری رابطه جنسی عاطفی :

برخی از آقایان برای ابراز عشقشان به همسرشان از راه برقراری رابطه جنسی وارد می شوند . آقایانی که همسران خود را دوست دارند بدن همسرشان را نیز دوست دارند و تمایل بیشتری به برقراری رابطه جنسی عاطفی (رابطه جنسی عاطفی یعنی رابطه ای که همراه با ابراز عشق و عاطفه باشد نه فقط ایجاد رابطه برای رفع نیاز جنسی ) از خود نشان می دهند .

بنابراین اگر همسرتان بد نتان را دوست دارد زیاد دورو برتان میچرخد و شوخی های جنسی زیادی با شما می کند یعنی عاشق شماست و می خواهد از این طریق به شما عشقش را نشان دهد .

2- سر به سر گذاشتن با شما :
آقایان بیشتر اوقات بجای اینکه به صورت لفظی به همسرشان بگویند دوستت دارم بجای این نوع ابراز علاقه با اعمالشان عشقشان را به همسرشان نشان می دهند . مثلا سر به سر همسرشان میگذارند ، با همسرشان شوخی می کنند .

3-    صدا زدن با الفاظ و اسم هایی غیر از نام خودتان :
یکی از نشانه های نشان دادن عشق اقایان نسبت به خانمشان این است که خانمشان را با اسمهایی غیر از نامشان صدا میزنند الفاظ و اسم هایی محبت بار .

4-    وقتی در خانه است به شما توجه دارد :

اگر همسرتان عاشق شما باشد تمایل دارد بیشتر زمانش را بعد از سرکار آمدن در خانه بگذراند ، دوست دارد همواره با شما همنشین باشد و از این همنشینی لذت میبرد .

اگر همسرتان بعد از سرکار به منزل آمد و مدام سرش در گوشی یا تلویزیون هست و یا بیشتر دوتس دارد در بیرون از منزل باشد و توجهی به شما ندارد این یک علامت خطر برای شما و زندگیتان است ، باید توجه کیند و دلیل این کارش را بیابید .

5-    ابراز نگرانی نسبت به شما و جویا شدن گاه و بی گاه احوال شما :
اگر همسرتان نگرانتان می شود ، گاهو بی گاه با شما تماس تلفنی برقرار می کند و جویای حال شماست این نشانه ای است بر اینکه همسرتان شما را دوست دارد .

6-    آراسته نگه داشتن خود برای همسرشان :

همینطور که آقایان دوست دارند همسرشان برایشان اراسته و آرایش کرده باشد آقایانی که خانمشان را دوست دارند نیز برای جلب رضایت و توجه همسرشان آراسته و مطابق میل همسرشان لباس می پوشند .


بیشتر بخوانید ...

عشق واقعی چیست ؟

نشانه های عشق واقعی چیست ؟

نشانه های عشق واقعی در زنان ( برای مردان )مردم در مورد این موضوع (۸) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مسائل رفتاری دوران عقد (۴۵۵ مطلب) مشورت در زن داری (۲۴۲ مطلب) مشورت در شوهرداری (۶۴۲ مطلب) مطالب کاربران (۵۶۷ مطلب)