سلام.

خیلی مختصر و رک بگم. من بی عرضه هستم. به راحتی حقمو میخورن اما جرات دفاع از حقمو ندارم.به راحتی سرم کلاه میذارن اما عین گلابی لال مونی میگیرم....انگار به همه بدهکارم.

اجازه میدم بهم توهین شه، اجازه میدم اذیتم کنن....اما خجالت میکشم و همینطور میترسم ازخودم دفاع کنم....اگر شروع کنم از خودم دفاع کنم دستام به شدت میلرزه. ... درون من خیلی مظلومه....

از این ویژگی خودم حالم بهم میخوره....

کسی میتونه کمکم کنه؟ کسی مثل من بوده و تونسته خودشو تغییر بده؟ ملتمسانه کمک میخوام....


کاربران خانواده برتر در مورد پست (خیلی مختصر و رک بگم، من بی عرضه هستم) ، (۴۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل متفرقه (دارای ۷۱۹ مطلب مرتبط)