سلام

من یه سوال دارم واقعا برام مهمه ...

حتما دیدین که به خصوص تو مجازی خیلی سریع توهین میکنن و هی از ظاهر همه ایراد میگیرن، یه چی عین خوره افتاده به جوونم، من 170  قد و 67 وزنمه... ، خیلی جاها میبینم به این هایی که ریزترن یه ذره، میگن ... . من تمام اعتماد به نفسم رو از دست دادم ... ، این وزن بده ؟

من یه مدتی لاغر بودم، شدیدا از اطرافیان که هر از چند گاهی حرف میشنیدم ولی جاریم چنان تحقیرم کرد که نگو ... . از اون موقع هر وقت آینه رو نگاه میکردم خودم و فحش میدادم که چرا زشتم ... ، بعد از یک سال کم کم وزن گرفتم طوری که هر کی دید بی برو برگرد گفت چقد چهرت عوض شده و خوشگلی و اینا ... همسرم میگه زیبایی ... . 

ولی من یادم نمیره که چطور به خاطر ظاهر اذیتم کردن ... الانم جاریم بازم اذیت میکنه ... وسواسی شدم حس میکنم بازم لاغرم.

چطوری خودم رو قوی کنم تا حرف دیگران روم اثر نذاره و سریع نبازم ... متاسفانه جاریم که تیکه میندازه اون موقع مغزم در لحظه جوابی پیدا نمیکنه که هم توهین نباشه هم ساکت شه .


کاربران خانواده برتر در مورد پست (می خوام قوی بشم طوری که در مقابل حرف دیگران خودم رو نبازم؟) ، (۸) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
تعامل با خانواده (دارای ۳۹۴ مطلب مرتبط)
روابط اجتماعی دختران (دارای ۱۷۳ مطلب مرتبط)