میگن با دست پس بزن با پا پیش بکش.
یعنی چی؟
خب اگه بگیم نه، که فکر میکنه این نه واقعیه.
چه جوری با دست پس بزنیم با پا پیش بکشیم.
میشه چند تا مثال یا تجربه بگید؟
ممنون


کاربران خانواده برتر در مورد پست (چه جوری با دست پس بزنیم با پا پیش بکشیم؟) ، (۱۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (دارای ۲۲۱۹ مطلب مرتبط)