لطفا نظراتتونو در مورد شکست عشقی و تاثیرات مثبت و منفی آن بر زندگی آینده یک مرد رو توضیح بدید و فرض کنید که این مرد خیلی هم عاطفی و احساسی باشد؟

راهکار برای بهبود زندگی این شخص چی میتونه باشه؟


موضوعات مرتبط :
مشورت در ازدواج آقایان