سلام 

سوالاتی داشتم از دوستانی که تجربه دوران نامزدی دارن

1 - اینکه چقدر طول کشید تا با نامزدتون صمیمی شدید ؟

2 - در روز چقدر همو  می بینید؟

3 - هر چند ساعت به هم تلفن می زنید؟

4 - چه حرف هایی به هم می زنید؟


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل رفتاری دوران عقد (۴۴۸ مطلب)
روابط عاطفی در دوران عقد (۴۷ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (تجربیات شما در مورد نحوه گذراندن دوره نامزدی) ، (۱۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید