سلام خدمت همگى

یه سوال داشتم : من ده ساله ازدواج کردم تو همون دوران نامزدى همسرم بهم گفت که ختنه نشده و زمانىکه پسر بچه بوده شخصى که قرار بوده اینکار رو انجام بده با دیدن اون قسمت گفته که ایشون محمدى هستن من اون زمان گفتم یعنى چى محمدى؟


مرتبط:

پسران 10 و 12 ساله ام از ختنه شدن می ترسند

پسری میشناسم که 27 سالشه ولی هنوز ختنه نکرده

ختنه نبودن خواستگار برای دختر ایرانی مهمه ؟

می خوام پسرم رو در خونه ی خودمون ختنه کنم

من یکی از قربانیان ختنه غیر اصولی هستم