سلام

چرا اکثر دخترها (دخترهایی که من چه تو دنیای واقعی چه دنیای مجازی میبینم) از پسرهایی که پایبند به هیچی نیستن و مشخصه که فقط میخوان ازشون سوء استفاده کنن بیشتر خوش شون میاد!

دارم هر روز این مسئله رو میبینم، بر عکس پسرهایی که شاید فقط میخوان با دختر ها روابط عادی داشته باشن و دنبال سوء استفاده ازشون نیستن ؟ چرا دنبال پسری میرن که اونا رو برای ازدواج نمیخواد و برای رفع نیارهای خودش میخواد !

فکر کنم بعضی از پسرهای اینجا هم تجربه من رو دارن.


مرتبط :

احساس می کنم ازم سوء استفاده شده بدون اینکه بفهمم

نگرانی در مورد سوء استفاده از احساس خانم هاکاربران خانواده برتر در مورد پست (چرا بعضی از دخترها آگاهانه میرن دنبال پسران سوء استفاده گر) ، (۴۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
رفتارشناسی دختران (دارای ۱۷ مطلب مرتبط)