سلام
متن سوال به درخواست سوال کننده حذف شد...

نظراتی که به سوال اصلی سوال کننده پاسخ نداده بودند و به مسائل جانبی پرداخته بودند هم حذف شدند .

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
ازدواج مجدد (۶۹ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (ازدواج مرد متاهل به خاطر نیاز عاطفی با یه زن بیوه) ، (۳۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید