سلام
من ٢ ماه هست که عقد کردم و هنوز تاریخ عروسی مون مشخص نیست همسرم خیلى مرد خوبیه به تمام حرفام گوش میده از هر نظر که فکر کنید خوبه اما متاسفانه چیزى که جدیدا متوجه اون شدم اینه که سر حتى مسایل کوچیکم با تمام وجودش داد میزنه طورى داد میکشه که من داغون میشم و تمام وجودم غرق نارحتى و ترس و دلهره میشه .

تا الان ٣ بار روى من داد کشیده اون ٣ بارم دلیلش این بود که چرا من بغ و ناراحتم و توى خودمم میگه دوست ندارم جلوى دیگران بوغ و اخم باشى اون وقت دیگران پیشه خودشون فکر میکنند ما با هم مشکل داریم این حرکته من باعث شد که تا حلا ٣ بار روى من بد طورى داد بزنه و اصلا خودشو کنترل نکنه هر چى از دهنش در بیاد به من بگه این باعث شده که من نگران هستم خیلى داغونم یک لحظه هم یادم نمیره این رفتارش و همش میترسم که نکنه باز این اتفاق بیفته چون من از این رفتارش رنج میبرم یک بارم قول داد دیگه داد نکشه اما باز داد زد 


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل رفتاری دوران عقد (۴۵۸ مطلب مشابه) مشورت در شوهرداری (۷۶۹ مطلب مشابه) مسائل زناشویی خانم ها (۵۴۸ مطلب مشابه)