درود بر خانواده برتری ها

یه سوال از خیلی از خانم ها .... 

چرا و طبق کدوم شناخت از جنس مخالف و کدوم استدلال ازدواجی و کدوم معیار زیبا پسندی پسران، فکر می کنید که باید حتما مقداری از موی سر رو بیرون بندازین ... ؟

اگه منم که پسرم میگم میزانی که موی سر یه خانم منو جذب ازدواج با اون می کنه شاید چند درصد هم نباشه ... اتفاقا باور کنید یه مقدار ظاهر یه خانم رو میتونه شلخته هم کنه این عقب رفتن روسری ، چون میدونم خیلی هاتون می فرمایید که چون زیبا میشم ... خود دانید من صادقانه گفتم ...


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل پسران جوان (۱۳۷۷ مطلب)
رفتارشناسی پسران برای ازدواج (۴۱۰ مطلب)
روابط اجتماعی دختران (۱۵۱ مطلب)
حجاب (۵۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (بیرون بودن موهای جلوی سر خانمها، باعث جذابیت شون میشه ؟) ، (۱۰۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید