ایا ذکر یا دعا و یا سوره رو بلدید که برای قبل از ازدواج بخونیم؟  یعنی برای بخت خوب و خوشبختیمون تو ازدواج چه دعاهای بلدید؟


 


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۲۱۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (برای بخت خوب و خوشبختیمون تو ازدواج چه دعاهای بلدید؟) ، (۳۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید