آدم اگه با میل جنسیش مبارزه کنه مشکلی از نظر فکری و جسمی پیدا نمیکنه؟
تا چند سال میشه این کارو کرد؟ چون فعلا که شراط ازدواج نیست.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (آیا مبارزه با میل جنسی عارضه ای داره ؟) ، (۱۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل اعتقادی (دارای ۱۰۷۷ مطلب مرتبط)
روش های کنترل کردن میل جنسی (دارای ۳۳ مطلب مرتبط)