لطفا آقایون جواب بدن.

آقایون حاضرین با دختری که مو نداره و تقریبا تمام موهای سرش رو از دست داده ازدواج کنید، با علم به اینکه درمانی هم براش وجود نداره و ارثی است. خانمها شما این خانم رو به عنوان عروس در خانواده می پذیرین و یا از مادراتون میپرسین که مادرتون حاضره این  دختر رو به عنوان عروسش بپذیره و اینکه تو عروسی و یا مراسم کاملا زنانه هم و سری سرش میکنه ؟


پست مشابه :

کسی حاضر میشه با دختر کچل ازدواج کنه؟

باید کم مو بودنم رو به خواستگارم بگم؟


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۴۰۰ مطلب)