💫💥بسم الله الرحمن الرحیم     هست کلید در گنج حکیم 💫💥


🕳اگر نمی خواهید بیمار شوید :

 ۱-احساساتتان را بیان کنید
 ۲-تصمیم گیری کنید
 ۳-به دنبال راه حل ها باشید 
 ۴-در زندگی اهل تظاهر نباشید 
 ۵-واقعیت هارا بپذیرید
 ۶-اعتماد کنید.


🍃ذکر آرامش بخش : الا بذکرالله تطمئن القلوب 🍃

🥀 یاعلی 🥀

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی احساس آرامش) ، (۱۷۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۸۲ مطلب مرتبط)