میتوان با این خدا پرواز کرد

سفره دل را برایش باز کرد

میتوان درباره گل حرف زد

صاف و ساده مثل بلبل حرف زد

چکه چکه مثل باران راز گفت

میتوان با او صمیمی حرف زد


مرتبط:

صفحه دخترانه خانواده برتر 1

صفحه دخترانه خانواده برتر 2

صفحه دخترانه خانواده برتر 3

درد دل های دختران و پسران

صفحه گفتگوی گوهران کشف نشده↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
درد دل های دختران (۱۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه درد ودل های دخترونه) ، (۸۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید