سلام خانواده برتری ها

پیشنهادی دارم برای همسن های خودم. به تازگی وارد دهه سی زندگی شدم. 

همه خانواده برتری های بالای سی سال بیان و در مورد مهمترین مشکل یا معضلی که شب و روز درگیرش هستن حرف بزنن


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه گفتگوی دختران و پسران بالای 30 سال) ، (۱۵۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
ازدواج و مسائل گوهران کشف نشده (دارای ۹۸ مطلب مرتبط)
ازدواج و مسائل درک نشدگان (دارای ۷۵ مطلب مرتبط)
صفحات خاص (دارای ۲۴ مطلب مرتبط)