من یه دخترم مادرزادی صورتم ماه گرفتگی بوده و هست  تقریبا تمام راه های معالجه رو رفتم و نتیجه ای نگرفتم 
میدونم با این اوضاع ظاهری وحشتناکم کسی حاضر به ازدواج با من نیست 24 سالمه خیلی فکر میکنم به ازدواج .هم دوست دارم ازدواج کنم همم دلم نمیخوادچون از نگاه های ترحم امیز بدم میاد. 


کاربران خانواده برتر در مورد پست (دخترم و مادرزادی توی صورتم ماه گرفتگی دارم) ، (۱۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (دارای ۲۲۳۲ مطلب مرتبط)