سلام
آیا فشار جنسی قبل از ازدواج می تواند خبر دقیق از میل جنسی دهد؟

وقتی از افراد مجرد مزاج جنسی شان را می پرسید اکثرا با توجه به فشار جنسی ای که دارند پاسخ می دهند. آیا این پاسخ آن ها دقیق و درست است؟ جواب هست خیر .
فشار جنسی قبل از ازدواج خبر دقیقی از میل جنسی نمی دهد. برای توضیح بهتر دو سوال جزئی تر بیان می کنیم.

سوال اول:
آیا کسی که در مجردی تحت فشار بسیار زیاد جنسی است حتما جزء افراد با مزاج آتشین یا حداقل گرم است؟ جواب هست خیر .
چون یک فرد که در دوران مجردی به سر می برد و رابطه جنسی ای نداشته یا کم داشته میل جنسی اش سخت می زند بالا و دائما فکر می کند اگر ازدواج کند می خواهد چند بار در روز تا همیشه رابطه جنسی داشته باشد اما اینگونه نیست یه بار می بینید همون فرد که برای رابطه جنسی لحظه شماری می کرد و در دوران مجردی سخت تحت فشار جنسی بود بعد از چند تا رابطه جنسی و بعد از گذشت چند ماه از عروسی اش متوجه شود متعادل یا سرد مزاج بوده و دیگر میل چندانی ندارد.
شما فرض کنید ماه رمضان است و روزه اید و بر اثر فعالیت هایی تشنه شده اید و آن لحظه پیش خود می گویید وقتی افطار شود می خواهید سه پارچ آب را با هم قورت دهید اما وقتی که افطار شد اکثرا بعد از خوردن چند تا لیوان تشنگی تان رفع می شود و رویای سه پارچ خوردن را هم دور می ریزید.
پس کسانی که در دوران مجردی فشار بسیار بالایی دارند حتما به معنای آتشین بودن آن ها نیست.
سوال دوم:
آیا کسی که در دوران مجردی هیچ فشار جنسی ای نداشته می توان گفت سرد مزاج یا دست کم متعادل است؟ باز هم جواب هست خیر .
با یه مثال توضیح می دهم. فرض کنید شما یه غذایی را هیچ وقت نخورده اید و چون نخورده اید میلی به آن در خود احساس نمی کنید و وقتی دیگران هم از آن غذا تعریف می کنند شما هوس آن غذا را نمی کنید چون با دهان خود نچیشیده اید اما وقتی یک بار آن غذا را خوردید و مزه اش زیر زبانتان رفت دیگر علاقه شدیدی به آن پیدا می کنید و شاید از همه آنهایی که تعریف آن غذا را می کردند بیشتر تمایل برای خوردن آن غذا داشته باشید.
میل جنسی هم بعضی اوقات همین گونه است یعنی یک نفر که رابطه جنسی نداشته و هیچ عامل دیگری هم نبوده که میل جنسی آن فرد را روشن کند احساس سرد مزاجی می کند حتی شاید چند روز قبل از شب زفاف حوله برای رابطه جنسی داشته باشد و ناراحت باشد اما به محضی که رابطه جنسی را انجام داد در همان حین احساس می کند که آتشی در درونش روشن می شود که بیست و چند سال روشن نشده, حالا بیا و ببین همان فرد که از شب زفاف هم متنفر بود حالا یک فرد آتشی است و روزی دست کم سه بار نیاز دارد.
به نظر من خوش به حال این آدم چون هم میل جنسی بالایی دارد و هم در دوران مجردی از فشار جنسی رنج نکشیده. خب پس به این نتیجه رسیدیم که فشار داشتن یا نداشتن در دوران مجردی نشان دقیق از میل جنسی فرد ندارد و شاید دقیقا برعکس باشد.
موفق باشید
" پسر ۱۷ ساله "


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مطالب کاربران مسائلی جنسی پسران سوالات جنسی دختران در مورد رابطه جنسی