بذار بگم با زبون ساده، همین حسین حسینم از سر زیاده

اجازه شو به هر ی نداده ...

 

 

↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۶۲ مطلب مشابه) ماه محرم (۶ مطلب مشابه)