به کجا می نگری ؟
از بازار ها که می گذری ...
 نگاهت را که می چرخانی ....
رنگ و لعاب ها دلت را می لرزاند
با دقت نگاه کن !
آن دورها دختری در میان جمعیت خودنما می درخشد !
چشمانت را ببند
به ندای فطرتت گوش کن
با وقار و متانت از کنارد عبور می کند
صدای پایش را می شنوی ؟
حواست باشد برادر
او محتاج نگاه تو نیست
او محتاج  "غیرت و مردانگی " توست
واژه ی همسر فقط با نگاه آرام و بی آلایش او معنا می شود !
حواست هست ؟
به کجا می نگری ؟

یا علی


" پسر ناآرام "


کاربران خانواده برتر در مورد پست (او محتاج "غیرت و مردانگی " توست) ، (۴۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل اعتقادی (دارای ۱۰۷۳ مطلب مرتبط)