سوال داشتم

بچه ها بهم نخندید من فقط اینجارو دارم بپرسم ازتون

میخوام بهم بگید حرف های عاشقانه یعنی چی؟؟؟؟ اره درست خوندید من نمیدونم اینا سوالامن جواب بدین لطفا

1) واسه مخاطب قرار دادن نامزد ( مرد ) از چی استفاده کنیم؟ خیلی تکراری نباشه و ترجیحا زیاد باشه

2) چجوری قربون صدقه نامزد ( مرد ) بریم؟؟

3) حرف های عاشقانه؟


لطف کتید جواب بدین از بحث دوری کنید فقط جوااااب مرسی


مردم در مورد این موضوع (۵۴) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید