دوست که در کودکی دچار تجاوز شده بود میگفت همون بچگی به والدینم گفتم اونا هم شکایت و دادگاه بعد هم اعدام طرف رو صادر میکنه ...

اما خواستگارانش به دید یک فاحشه به او نگاه می کنند واقعا نمیدونم چه طوری کمکش کنم ؟؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (خواستگارانش به دید یک فاحشه به او نگاه می کنند) ، (۱۱) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (دارای ۲۲۲۹ مطلب مرتبط)