دختری هستم 27 ساله که در دوران عقد به سر می برم (3 ماهه عقد کردم ). همسرم هیچ تلاشی برای ابراز احساساتش نمی کند و نسبت به همه چی بی میل است. من از هیچ کاری براش دریغ نمی کنم چه مالی چه احساسی. مراعات همه شرایطش و می کنم ولی او کوچکترین قدمی برای بهبود رابطه یا جبران بر نمی دارد.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (همسرم هیچ تلاشی برای ابراز احساساتش نمی کنه) ، (۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل رفتاری دوران عقد (دارای ۴۵۳ مطلب مرتبط)