سلام

مسعودم کسی که سوال دختری هست که رابطه جنسی رو تجربه نکرده باشه؟ رو پرسید. باور کنید شرمنده همتونم. بابت این سوال منو ببخشید. شماها راست گفتید من خودم پاک نیستم (رابطه ج نداشتم) ولی افکارم خوب نیست. باید اصلاحش کنم. بازم بابت توهینی که به دختر خانومای محترم کردم عذر خواهی میکنم روم سیاه. شرمنده . پسرهایی هم  که خواهر داشتنو این سوالو خوندن از اونها هم عذر میخوام .امیدوارم که همه از من بگذرنو ببخشن


کاربران خانواده برتر در مورد پست (بابت توهینی که به دختر خانومای محترم کردم عذرخواهی میکنم) ، (۳۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل متفرقه (دارای ۷۱۹ مطلب مرتبط)