نمیدونم شما هم اینطوری هستین یا فقط من اینطوریم حس میکنم وقتی به اطراف خودم نگاه میکنم احساس غریبی میکنم نه دیگه وضع پوششای ما سبک ایرانیه نه سبک زندگی ما و نه  مراسما و جشنای ما 

خیلی وقتا زنها و دخترایی رو میبینم که واقعا خودشونو از قیافه انداختن قیافه ی ساده  خودشون خیلی بهتر از این هفت قلم ارایششونه یا با حجاب ساده خیلی زیباتر از اون نوع پوشش ها هستن 

دیگه توی هیچ جشن و مراسم عروسی احساس شادی نمیکنم احساس میکنم همه جمع شدن تا به خاطر لباس و قیافه مصنوعی خودشون فخر فروشی کنن تو مراسما طرز پوششا دیگه به سمت لختی کامل میره  دیگه همه در مقابل مردا میرقصن در مقابل مردا با بدن نیمه لخت ظاهر میشن 

ما دیگه چه فرقی با کشورهای اروپایی داریم؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (احساس غریبی میکنم) ، (۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل اعتقادی (دارای ۱۰۶۵ مطلب مرتبط)