سلام

کسانی که دستی بر آتش طنز پردازی دارن ، می تونن در این صفحه مطالب طنز مثل شعر و یا متن های کوتاه خودشون رو قرار بدن .


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مربوط به خانواده برتر (۴۸۵ مطلب)
سرگرمی حلال (۵۴ مطلب)
صفحات خاص (۲۲ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه ی طنز پردازان خانواده برتری) ، (۳۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید