از دعاهای ان حضرت است برای خود و بستگانشان:

 

ای که نشانه های شگفت انگیزِ عظمت تو به پایان نمیرسد ،

درود بر محمد و خاندان او فرست

و ما را از لغزش درمعرفتِ بزرگی خود نگاه دار.

ای کسی که مدت پادشاهی تو را اخِر نیست ،

بر محمد و ال او درود فرست

و گردن های ما را از قید عتاب و انتقام خود ازاد کن.

ای کسی که گنج های رحمتت سپری نمی گردد،

 بر محمد و ال درود او فرست

و ما را از رحمت خود بهره مند گردان.

ای کسی که چشم ها از دیدن تو فرومانده است،

 بر محمد و ال او درود فرست

 و ما را به جناب قرب خود نزدیک ساز،

و ای کسی که در مقابل قدرِتو ،همه چیز بی قدر است،

درود بر محمد و خاندان او فرست

و ما را نزد خود گرامی دار ،

و ای کسی که  اخبار پنهان ،نزد تو اشکار است،

بر محمد و خاندان او درود فرست

و ما را نزد خود رسوا مکن.

خداوندا

ما را به بخشش خود، از بخشش کنندگان بی نیاز کن

و گسستن دیگران را از ما به پیوستن خود جبران فرما

تا با بخشش تو سوی کسی نگراییم 

و با احسان تو از منع دیگران نهراسیم

 خداوندا

 درود بر محمد و ال او فرست

 و تدبیر تو موافق ما باشد ،نه خلاف ما

 و در هر کار جانب ما گیر

 و ما را رها مکن 

و بر مخالفان پیروز فرما

و دیگران را بر ما مستولی مگردان .

خداوندا

درود بر محمد و ال او فرست

و ما را از خشم خود حفظ فرما

و تو خود نگه دار ما باش

و ما را ، راه نمای

و از خود دور مکن،

که هر که تو نگه داری به سلامت ماند

 و هر که تو هدایت کنی دانا شود

 و هر که را ،تو به خود نزدیک سازی غنیمت برد.

 خداوندا

درود بر محمد و الش فرست

و مصیبت های زمانه را از ما کفایت کن

و شر دام شیطان را از ما بگردان

و از تلخیِ قهر پادشاه ایمن کن.

خدایا

کارگزاران جهان به نیروی تو کار گزارند،

 پس درود بر محمد و ال او فرست 

و خود تو کارگزار ما باش،

 و انها که عطا میبخشند از زیادت عطای تو میبخشند،

 پس درود بر محمد و ال او فرست

و تو خود به ما عطا کن ،

و انها که راه حق یافتند، به نور تو یافتند

 پس درود بر محمد و ال او فرست

 و ما را ،تو خود هدایت فرما .

خداوندا

کسی را که تو دست گیری، خذلان دیگران زیان ندارد،

و کسی را که تو عطا کنی ،نومید کردن دیگران چیزی نکاهد ،

و ان را که تو هادی باشی، کسی گمراه نتواند کرد،

 پس بر محمد و ال او درود فرست

و ما را به عزت خود، از شر مردم حفظ کن

 و به عطای خود، از دیگران بی نیاز گردان

و به ارشاد خود ،ما را در راه حق بدار .

خدایا

درود بر محمد و ال او فرست

و سلامت دل ما را، در یاد ِعظمت خود قرار ده

و اسایش تن ما را، در شکر نعمت خود مصروف گردان

و نیروی گفتار ما را در وصف نعم خود به کار دار

 خدایا

درود بر محمد و ال او فرست

و ما را از داعیان خود گردان

 که مردم را به سوی تو خوانیم

 و از هادیان ، که راه تو را به مردم  بنماییم

 و از خاصان مقرب خویش شمار

 ای ارحــم الراحـــمین.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندکی برای تامل

 

امیرمومنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

هیچ دارایی پر سود تر از خرد نیست زیرا خرد ،

سعادت دنیا و اخرت را در بر دارد

و هیچ تنهایی ترسناک تر از خود پسندی نیست ،

زیرا خودپسند مردم را از خود پست تر پنداشته،

 انها نیز از او دوری کنند و تنها ماند

و هیچ عقلی چون تدبیر و اندیشه نیست

زیرا اندیشه راه را اماده و استوار می سازد

و هیچ جوانمردی مانند پرهیزگاری نیست،

 زیرا پرهیزکار نزد خالق و خلق عزیزو ارجمند  است

و هیچ هم نشینی چون خوی نیکو نیست،

 زیرا خوی نیکو دل ها را به دست اورد

و هیچ میراثی مانند ادب و اراستگی نیست ،

زیرا اراستگی شخص را محبوب می سازد

و هیچ پیشوایی مانند توفیق و دست یافتن به کار نیست،

 زیرا توفیق شخص را به راه راست و خدا پسند می کشاند

و هیچ تجارت و بازرگانی مانند کردار پسندیده نیست،

 زیرا نیکبختی همیشگی را در بر دارد

و هیچ سودی مانند پاداش الهی نیست ،

زیرا سودی است همیشگی

و هیچ اجتناب و دوری ،چون ماندن در جلوی شبهه و چیز نامعلوم نیست ،

زیرا اقدام در شبهه ،به حرام میکشاند

و هیچ پارسایی مانند بی رغبتی در حرام نیست ،

زیرا بی رغبتی در حرام مستلزم اراستگی و پاکی است

و هیچ د انشی ماند تفکر و پیش بینی نیست،

 زیرا بر اثر ان به مبدا و معاد راه برده و از گمراهی برَهد

و هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست،

 زیرا پاداش ان بیشتر از مستحبات و در ترک ان عذاب و کیفر است

و هیچ ایمانی مانند شرم و شکیبایی نیست،

 زیرا با این دو ایمان کامل می گردد

و هیچ بزرگواری و سرافرازی مانند فروتنی نیست،

 زیرا فروتن را همه از دل دوست دارند

و هیچ شرافت و بزرگی مانند دانش نیست،

 زیرا دانش راهنمای شخص است

و هیچ ارجمندی ماند بردباری نیست،

 زیرا بردباری موجب سرافرازی است

و هیچ پشتیبانی استوار تر از کنکاش کردن نیست،

 زیرا مشورت سبب پی بردن به پایان کار و سود و زیان ان است.


لطفا این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید ←
از کاربران محترم خانواده برتر در این پست ، (۶) نظر تائید شده است، برای مطالعه نظرات یا کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-لمس) کنید.
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۶۲ مطلب مشابه)
↓ موضوعات پربیننده و منتخب ↓ :
ابراز علاقه دختر به پسر نیاز جنسی دختران نیاز عاطفی دختران دختران مجرد 30+ سال پسران مجرد 30+ سال آموزش های شوهرداری آموزش های زن داری دوستی به قصد ازدواج مشورت در ازدواج خانم ها ازدواج موفق دکتر فرهنگ دوران عقد مسائل زناشویی درد دل های پسران آموزش ترک خودارضایی آموزش کنترل فشار جنسی مسائل خانم های چادری فشار جنسی قبل از ازدواج