دعای انحضرت در طلب عاقبت نیکو :

 

ای که یاد کنندگانِ ترا ،یادِ تو ارجمند گرداند

و ای که سپاس گزاران تو را ،سپاسِ تو رستگار سازد

و ای که مطیعان تو را، فرمانبرداری تو نجات بخشد،

بر محمد و خاندان او درود فرست

و دل ما را ،به یاد خود از یاد دیگران مشغول فرما

و زبان ما را به سپاس گزاری خود ،از سپاس دیگران بازدار

و اعضای ما را در اطاعت خود ، از عبادت دیگران منصرف فرما

و اگر برای ما فراغتی مقدر کرده ،

ان فراغت را چنان به سلامت بگذران که وبال نیاورد و ملال نرساند،

نویسندگانِ گناهان ،با نامه سفید باز گردند

و نویسندگانِ طاعات ،از نوشتن حسنات شادمان باشند

و چون روزهای عمر سپری شود

و مدت زندگی به سر اید

و دعوت تو ،حضور ما را لازم شمرد

و ما ناچار ان دعوت را اجابت کنیم ؛

پس بر محمد و خاندان او درود فرست

و چنان مقدر فرما

که وقتی نویسندگان اعمال ، یک یک کارهای ما را بر ما شماره کنند،

اخرین عمل ما توبه ای  باشد مقبول

و پس از ان ما را بر گناهی که مرتکب شده باشیم واقف نسازند

و بر نافرمانی که از ما صادر شده باشد، اگاه نکنند.

در ان روز ؛

که راز نهانی بندگان را بازرَســـی ،

در پیش حاضران ،پرده ای که بر ما پوشیده ای را مدر ،

هر کس تو را خواند بر وی ببخشای

 و هر که تو را ندا کند اجابت فرمای

امین یا رب العالمین .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندکی برای تامل

 

امیرمومنان حضرت علی علیه السلام ، هنگامیکه شنیدند مردی دنیا را نکوهش میکند ،در ستودن دنیا فرمودند :

ای نکوهنده ی دنیا ،که به نیرنگ او فریفته شده ای

و به ناراستی هایش گول میخوری

ایا به دنیا فریفته شده ای و ان را نکوهش مینمایی؟!

تو بر ان جرم و گناه مینهی یا دنیا بر تو جرم مینهد؟!

از کجا و چه وقت دنیا تو را سرگردان نمود ،یا کی فریبت داد ؟!

ایا به جاهای بر خاک افتادن پدرانت و پوسیده شدن انها یا به خوابگاه های مادرانت زیر خاک ؟!

چه بسیار با دست های خود ،به تنهایی، برای بهبودِ درد بیمارانت یاری نمودی

و چه بسیار با دست هایت بیماران را پرستاری کردی

برای انان بهبودی طلبیدی

و پس از تشخیص و به دست اوردن درد از اطبا فایده دارو پرسیدی

امداد و داروی تو ایشان را بی نیاز نمی کرد و بهبودی نمیداد

و گریه و رنج تو بر انان سود نداشت

و ترس تو ،هیچ یک از ان ها را فایده نبخشید

و درباره ی او به خواست خود نرسیدی و شفا نیافت

و به توانایی خویش بیماری و مرگ را از او دور نساختی

و دنیا او را (که هر چند کوشش نمودی از چنگ مرگ نرست )برای تو سرمشق قرار داد

و هلاک شدن او را هلاک شدن تو (تا بدانی با تو ان خواهد کرد که با او نمود )

محققا دنیا سرای راستی است برای کسی که گفتار ان را باور دارد

و سرای ایمنی از عذاب الهی است برای کسیکه فهمید و انچه را که خبر داد دریافت

و سرای توانگری است برای کسیکه از ان توشه بردارد و پیرو خدا و رسول باشد

و سرای پند است برای کسیکه از ان پند گیرد

جای عبادت و بندگی دوستان خدا و پرهیزگاران

و جای نماز گزاردن (درود فرستادن ،و طلب امرزش نمودن )فرشتگان خدا

و جای فرود امدن وحی و پیغام خدا

و جای بازرگانی دوستداران خداست ،

که در ان رحمت و فضل او را به دست اورده و سودشان بهشت بود

پس کیست دنیا را نکوهش میکند ؛

در حالیکه مردم را به دوری خود از انها اگاه ساخت

و به جدایی خویش ندا داد

و خود و اهلش و مردم را به فنا و نیست شدن خبر داد

پس برای ایشان به گرفتاری خود گرفتاری اخرت را نشان داد

و انان را به شادی خویش به شادی اخرت ارزومند گردانید

شب میکند با تندرستی که شخص بر اثر ان در اسایش و خوشی است

و بامداد کند در سختی و اندوه برای ترغیب و خواستاری طاعت و کار اخرت

و ترسی و بیم و بر حذر بودن از معصیت و نافرمانی

پس در بامداد ِپشیمانی (رستاخیز که اعمال اشکار میگردد)

گروهی از مردم (بدکاران )ان را نکوهش مینمایند و از ان در رنج و افسردگی باشند

و دیگران(نیکوکاران)روز قیامت ان را بستایند و از ان خشنودند ،

که دنیا ،اخرت را یاداوریشان کرد و انان هم ان را به یاد اوردند

و ان ها را خبر داد و ایشان هم تصدیق نمودند

و ان ها را پند داد و ان ها هم پذیرفتند ،

و به سعادت جاوید رسیدند .


لطفا این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید ←
از کاربران محترم خانواده برتر در این پست ، (۲) نظر تائید شده است، برای مطالعه نظرات یا کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-لمس) کنید.
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۶۲ مطلب مشابه)
↓ موضوعات پربیننده و منتخب ↓ :
ابراز علاقه دختر به پسر نیاز جنسی دختران نیاز عاطفی دختران دختران مجرد 30+ سال پسران مجرد 30+ سال آموزش های شوهرداری آموزش های زن داری دوستی به قصد ازدواج مشورت در ازدواج خانم ها ازدواج موفق دکتر فرهنگ دوران عقد مسائل زناشویی درد دل های پسران آموزش ترک خودارضایی آموزش کنترل فشار جنسی مسائل خانم های چادری فشار جنسی قبل از ازدواج