انواع مار و تعبیر خواب مار

مار به عنوانی حیوانی که شخصیت و کاراکتری آرام و البته خطرناک دارد مشهور است و در مورد آن تحقیقات زیادی انجام شده است، انواع آن نیز در دنیا و جنگل ها و حتی در شهر و روستا و صد البته در ایران دیده می شود.

https://backority.ir/images/509581.jpg


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
رپورتاژ آگهی (۳۶ مطلب مشابه)