سلام

من چند ماهه که نامزد کردم (صیغه ی محرمیت خوندیم) بیشتر مواقع که با نامزدم همدیگه رو میبینیم از حالاتش مشخصه که به

مسایل جنسی فکر میکنه از این بابت نگرانم

و میترسم که غیرطبیعی باشه.میشه لطفا آقایون جواب بدن که همچین مواقعی کنترل انسان دست خودش هست یا نه؟

من نمیدونم چه حالی میشه و بهشم گفتم که تا موقعی که صیغه ی عقد نخونیم اجازه نمیدم که بهم دست بزنی

خودشم قبول میکنه اما بعضی موقع ها نمیتونه خودشو کنترل کنه و دعوامون میشه.

میشه لطفا بگید این حالتا طبیعیه یا نه؟