سلام

ببخشید می دونم نباید اینجا سوالمو بپرسم اما گفتم شاید بعضی از کاربرا‌ مورد مشابه دیدن. شرمنده ام به خاطر این سوال.

من یه دختر ۲۲ ساله هستم. ما خانوادگی مشکل یبوست داریم. گاهی اوقات همراه (خیلی ببخشید) مدفوعم خون می یومد. این چند وقت دقت که کردم هر بار اگه هم یبوست نداشته باشم ٬ شروع به خون اومدن می کنه. دیشب بازم خون اومد به حدی که احساس ضعف کردم. 

امروزم که رفته بودم حموم روی دو پام نشسته بودم بلند که شدم دیدم کف حموم خونیه. متوجه شدم مقعدم خونریزی کرده.

این خطرناکه؟ 

راستش به مادرم هنوز نگفتم اینقدر مشکلات مالی داریم که نمی خوام منم یه مشکل دیگه باشم.

معاینش چه جوریه؟ ازم آزمایش می گیرن؟

می شه لطفا اگه کسی چیزی می دونه بهم بگه؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (اینقدر مشکلات مالی داریم که نمی خوام منم یه مشکل دیگه باشم) ، (۲۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل متفرقه (دارای ۷۲۰ مطلب مرتبط)