اوقات خوش 

دوستان ، دختری هستم که برای تهیه جهیزیه به ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارم، حقوقم در ماه ۵۵۰ هزار تومان است، با این پول کجا و چگونه سرمایه گذاری کنم ؟ 

در ضمن من ساکن تهرانم .


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
کسب درآمد دختران (۵۳ مطلب)
جهیزیه (۲۷ مطلب)
مشورت در سرمایه گذاری (۲۳ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (کجا سرمایه گذاری کنم؟) ، (۲۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید