آسمان فرصت پرواز بلند است ولی ...   قصه این است،چه اندازه کبوتر باشی!
 
 

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۶۹ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "زندگی ب شرط سید") ، (۱۹۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓