بین فرزندهای یک خانه ، هر گلی دارد عطری و اما ! مادرِ یک شهید میداند

هرکسی لایق شهادت نیست!

چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها ! بهر تسکین درد خود میگفت :
هرکسی لایق شهادت نیست!

دشت سمسور و محسنِ سیفی دهلران دست احمد گلبان حاجیان رفت تا بگوید که :
هرکسی لایق شهادت نیست!

خنده های محمدِ عبدی ، در کفن آتشی به جانها زد معنیِ رفتنش فقط این بود :

هر کسی لایق شهادت نیست !

شهرک غرب/فتنه گر/خودرو یک بسیجی کف زمین له شد سال هشتاد و هشت فهمیدیم، 
هر کسی لایق شهادت نیست ! روح پاک علی خلیلی، شاد ،
خون ز رگهای غیرتش پاشید
 غرق خون مثل مرد، ثابت کرد  
هرکسی لایق شهادت نیست!

کاروان مدافعان حرم ؛ چشم امیدِ من بسوی شماست... آه ؛ یادم نبود این نکته :
هرکسی لایق شهادت نیست !
الهم صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم...

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۳۰ مطلب)

مردم در مورد این موضوع (۱۳۸) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید