آن روز ها دروازه ای برای شهادت داشتیم و حال معبری تنگ ...
هنوز برای شهید شدن فرصت هست، دل را باید پاک کرد!
 
 

همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم، برسم به آرزویی

خدایا! عاشقم کن...

 
 
 

 


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "زندگی ب شرط سید") ، (۳۵۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۷۸ مطلب مرتبط)