آن روزها دروازه ای برای شهادت داشتیم و حال معبری تنگ... 
هنوز برای شهید شدن فرصت هست، دل را باید پاک کرد
 
 
 

 


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۷۰ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "زندگی ب شرط سید") ، (۲۷۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓