قدوس است خداوند ما " پروردگار دارنده سپاهیان


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " اریوبرزن ") ، (۴۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۷۸ مطلب مرتبط)