سلام

اخیرا بنده و به نوعی بعضی از کاربران فعال خانواده برتر متهم شدیم به این که با خانواده برتر داریم؛

1 - ناخواسته در راه دشمن قدم میگذاریم.

2 – نقشه های اون ها رو عملی می کنیم.

3 - نقشه رابرت مرداک صهیونستی رو اجرایی می کنیم.

4 - نظریه قورباغه رو در مورد "احتمالا" تضعیف خانواده اجرایی می کنیم.

5 – خانواده رو به اضمهلال می کشونیم.

6 - منسوخ کردن تشکیل خانواده.

7 - منسوخ دانستن زن مسلمان ایرانی.

8 - کشیدن زنان به بازار کار.

9 – در معرض دید همگانی قرار دادن زنان.

10 – کمک می کنیم نظریه 7000 کشیش مسیحی برای زمین زدن اسلام اجرایی بشه.

در ادامه گفتن که؛

آیا خانواده برتر متعلق به آدم های دین داره؟، متعلق به آدم هایی هست که اعتقاد به دین و دیانت دارن؟


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مربوط به خانواده برتر (۵۵۱ مطلب مشابه)