زمان به وقت ظهور!

زمان نزدیک است.... یعنی ما در هیاهوی زمان هستیم نه در خود زمان ...

زمان نزدیک است ، نزدیک است که به پایان برسد... یعنی به شماره افتاده تا به پایان برسد...

زمان نزدیک است ، نزدیک است که به پایان برسد... اما چه کسی میداند آخر کی میرسد...

پس مشخص نیست که پایان این هیاهوی زمان و رسیدن به نقطه ظهور و شروع زمان و تاریخ جدید ، کی میرسد..

مبدا تاریخ های ما  بر اساس ظهور پیامبرانی است که یا مثل حضرت مسیح (ع) به لطف خدا از شر  مردم زمانه خویش پنهان شدند یا همانند پیامبر آخر زمان ما حضرت محمد (ص) از شهری که کفر بود هجرت نمود تا مدینه ای را بسازد فاضله... ولی نگذاشتند و به قتلش رساندند و اهل بیتش را بی احترامی کردند و ولایت اولیای بعد او را نادیه گرفتند...

پس تاریخ و زمان ما بدنبال پایانیست ،که شروع و مبدا حکومت خداوند بر روی زمین توسط حجت است...

پس در این هیاهوی زمانه باید گفت :

 زمان نزدیک است.. نزدیک است که به پایان برسد ... اما چه کسی میداند آخر کی میرسد..


موضوعات مرتبط :
مسائل اعتقادی