نگاهت را قاب می گیرم. در پس آن لبخند. که به من. شور و نشاط زندگی می بخشد.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " مهکامه ") ، (۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۸۰ مطلب مرتبط)