گفتم: خودت رو از من قایم می کنی؟ برات یادداشت  گذاشتم، تو پیام گیرت پیغام گذاشتم

_از تو نه جک، از کس خاصی خودم رو پنهان نمی کنم

_پس چرا این قدر پیدا کردنت مشکله؟

_قرن بیستم همین نیست؟

_چی نیست؟

_آدم ها خودشون رو پنهان می کنن حتا وقتی کسی دنبالشون نمی گرده

_تو واقعا به همچین چیزی اعتقاد داری؟

گفت: خیلی واضحه.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " Magic ") ، (۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۸۰ مطلب مرتبط)