با سلام

پسری ۲٤ سالە هستم چند وقتە عذاب وجدان اینکە چرا درس نخوندم و نتونستم مثە دوستام دانشگاە برم و الانم بعضیاشون سرکار رفتن .

ولی من نه کارە درست حسابی واسم پیدا شد و نە موقعیت مناسب، سربازیم رفتم ولی چند روزە که خیلی بهم فشار میاد و دوست دارم درس بخونم ولی بعضی وقتا به این فکر میکنم که دیگە سنی ازم گذشتە و این برای من امکان پذیر نیست .

اونای که تجربە دارن خواهشا جواب بدین که امیدی هست درس بخونم کنکور بدم ؟

تشکر


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مسائل پسران جوان