ناراحت نمیشه، میفهمی! ...

با عجیب جماعتی طرف هستیم!

نه تنها من، بلکه تاریخ از خود خواهد پرسید !!!

نه یک بار، بلکه بارها و بارها از خود خواهد پرسید!!!

• که چگونه مردمانی بودند که ادعای انسانیت و صلح دوستی شان گوش فلک را کر کرده بود!

• پیگیر جوایز صلح نوبل و تا بن دندان متنفر از خشونت بودند!

• مخالف اکید قربانی کردن دام در اعیاد مذهبی مثل عید قربان بودند!!

• در مقابل کشتن چند سگ ولگرد تظاهرات میکردند!

• برای زنده نگه داشتن یاد کشته شدگان حملات تروریستی داعش در پاریس شمع روشن میکردند!

اما...

• در مقابل کشته ، زخمی و مفقود شدن صدها انسان یمنی! صدها نفر آدم! مرد و زن و کودک و پیر و جوان! که در کمتر از چند ثانیه، توسط آخرین نسل از سلاح های کشتار جمعی غرب آسیب دیدند !

• در مقابل جزغاله شدن کودکان بیگناه!

• در مقابل قطعه قطعه شدن مردم!

• در مقابل کشتار عریان مردم بیگناه!

... !!

◄ تاریخ شهادت خواهد داد که چگونه یک انسان چشم آبی غربی برای این جماعت مدعی عدالت و برابری از هفتصد انسان مسلمان یمنی با ارزش تر بود!

◄ تاریخ انسانیت ! این جماعت را فریاد خواهد زد!

منبع : کلوب


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مسائل اجتماعی روز جامعه