سلام

دختری هستم که استانه ی تحمل درد پایینی دارم و همچنین هنگام تماس با چیزی زود از خودم عکس العمل نشون میدم. حتی موقعی که دوستم لپمو میکشه میگم اروم تر این کارو نکن دستشو از صورتم میکشم ،البته نه اینکه اذیت بشم. در ضمن یکم زیادی هم نازنازی هستم.

البته فقط از نظر جسمی این گونه هستم از لحاظ اخلاقی اینطور نیستم مثلا ادم خونسردی هستم و نسبت به مسائل و حرف های ناخوشایند زیاد حساسیت نشون نمیدم حتی به گفته ی دوستام و اشنایان شخصیت ارام و قیافه ی ارامش بخشی دارم .

حتی کارای شخصییمو با حوصله و اروم انجام میدم  و یا طرز صحبتم جوریه که با تن صدای اروم صحبت می کنم در واقع از بچگی اینطور بودم ،زیاد شلوغ نمیکردم و با اسباب بازی هام مشغول بودم تو کار این و اون سرک نمی کشیدم.

و اما سوالم اینه که چرا از لحاظ جسمی به شدت تحریک پذیرم و زود عکس العمل نشون میدم ولی از لحاظ اخلاقی اینطور نیستم؟


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مسائل دختران جوان