سلام

من الان متوجه شدم  که فردا  برام خواستگار میاد خانواده ام اصلا صحبتی با من نکردن و همین یک ساعت پیش به من گفتن 27 سالم هست و اولین تجربه ام هم نیست اما خوب یکی دو سالی هست که به جلسه رسمی نمیکشه و به طور غیر رسمی همه چی تموم میشه .

من تازه متوجه شدم این خانوداه از فامیل و نزدیکان افراد سرشناس شهر هستند ( پست مدیریتی و دولتی خاص ) اما خانواده ما معمولی هستن و متوسط یعنی در حد ابرومند و قابل قبول  نه انچنانی .

حتی اسم طرف و نمیدونم و نمیدونم کجا منو دیده از طرفی هم شوکه هستم هم امادگی ندارم و استرس هم دارم به خاطر شهرت اون ها در شهر. خانواده ام اولین باره این جوری رفتار کردن با  من ... نمیدونم چرا ؟

از دستشون هم ناراحتم که منو تو عمل انجام شده قرار دادند . میگن حالا یکساعت میان میبنن تو رو بعد میرن ... یعنی چی ؟ من باید عین عروسک بشینم تو ویترین تا خواهر مادر اون بیام منو برانداز کنن :(

از کاربران عزیز  چه خواهران  و چه برادران خواهشمندم منو راهنمایی کنن چه جوری برخورد کنم چگونه بپوشم و چگونه رفتار کنم که مناسب باشه ؟

خانواده ام میگن گرم رفتار کن و تحویلشون بگیر ولی من نمیتونم تصنعی باشم .


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مشورت در ازدواج خانم ها