کوش طلا :

خرما  1 کیلو ( چرخ شده) هسته هاشو جدا کنید

کنجد  2 برابر خرما (چرخ شده)

گردو  (چرخ شده، چون گرونه کمتر از کنجد) دل بخواهیه ،خواستید ،نندازید

همه رو با همدیگه ورز بدید، نهایتا با کف دستتون بصورت توپ های کوچیک در بیارید.

خیلی مقویه .


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
آشپزخانه خانواده برتر (۴۲ مطلب)

مردم در مورد این موضوع (۱۴) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید