کوش طلا :

خرما  1 کیلو ( چرخ شده) هسته هاشو جدا کنید

کنجد  2 برابر خرما (چرخ شده)

گردو  (چرخ شده، چون گرونه کمتر از کنجد) دل بخواهیه ،خواستید ،نندازید

همه رو با همدیگه ورز بدید، نهایتا با کف دستتون بصورت توپ های کوچیک در بیارید.

خیلی مقویه .


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
آشپزخانه خانواده برتر (۳۹ مطلب)