با سلام

از کاربرهای محترم  یک سوال دارم  آن هم اینکه منطق جوان ها یا نوجوانها از لحاظ رفتار و گفتار و یا از لحاظ پوشش چیه ؟ و پدر و مادرها چه کار باید به کنند که به مذاق آنها بر نخوره و فرد خوب و عالی در آینده در جامعه ظاهر شوند.

من از تمام دوستان و اگر روانشناس های محترم و از جمله دختران و پسران عزیز میشه نظرشان را بدون تعارف و واقعی و بدون قضاوت یک طرفه جواب بدهند .

خیلی متشکرم


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
تربیت رفتاری پسران (۸۹ مطلب)
تربیت رفتاری دختران (۷۷ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (منطق جوان ها یا نوجوان ها از لحاظ رفتار ، گفتار و پوشش چیه ؟) ، (۲۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید