سلام
میخواستم یه سوال بپرسم تا همه بدونیم چی میخواد در اینده به سرمون بیاد ؟
میخوام بپرسم :
این مانتوهای جلو باز و این لباس های تنگ خیلی از زنها و دخترها چی بر سرمون داره میاره ؟ واقعا به کجا داریم میریم ما ؟
مسئول به  قهقرا رفتن نوجوون ها و جوون هایی که با این صحنه ها روبرو میشن کیه؟ مسئول فرو پاشی کانون خانواده ها که با یه نگاه به این جور لباس ها آتیشش روشن میشه کیه ؟
و ... ؟

برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۰۶۲ مطلب)