سلام
دختری 24 ساله ام. به تازگی برام خواستگار اومده همه چیز خوبه با هم تفاهم  داریم مشکلی که من دارم اینه وضعیت مالی ما خوب نیست نمیتونم جهیزیه بدیم . تو این دورو زمونه یه جهیزیه معمولی کم کمش 100ملیون میخواد !!!!
بیام به خواستگارم بگم نمیتونیم جهیزیه بدیم میرن دیگه پشت سرشونم نگاه نمیکنن . نگم  چطور جهیزیه تهیه کنم ؟
چیکار کنم ؟ وام بگیرم قسطاشو چطور بدم ؟ بابام وضع مالی خوبی نداره ؟!! نمیدونم چیکار کنم ؟ به خاطر جهیزیه دادن از ازدواج میترسم ؟!!!؟
کمکم کنید ببینم باید چیکار کنم !به خاطر نداری باید مجرد بمونم !
خواستگاری که برام اومدن خیلی خوبی ولی از صحبت هایی که با هم کردیم قبول نمیکنن جهیزیه ندیم! من بیام مهرمو ببخشم بگم شما جهیزیه بخرین به جای مهریم کار بدیه؟؟
لطفا در این مورد کمکم کنید ؟
ممنون

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۲۱۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (به خاطر جهیزیه دادن از ازدواج میترسم !) ، (۱۲۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید