دنیا :
هرکس تعریف خودشا از آدم -دختر و یا پسر یا خانواده مذهبی بگه ؟
الان من که نفهمیدم مدهبی به کی می گن که اینقدر هرکس یه چیز می گه


موضوعات مرتبط :
مسائل اعتقادی