من از پرسش قبلیم فهمیدم که باید با خانمم همش حرف های عاشقانه بزنم.اما
دوست دارید مرد هم مثل شما ها لوس بازی دربیاره؟؟
دوست ندارید مردتون بهتون زور بگه؟؟
چقدر دوست دارید روی مردتون کنترل داشته باشید؟؟
تا چقدر میخواید که به شما بله چشم بگه؟؟
اصلا از این بله گفتن ها خوشتون میاد؟؟
یا اینکه دوست دارید ازش اقتدار ببینید؟؟
بیشتر اون حرف بزنه؟؟
یکم مظلوم واقع بشید؟؟(منظورم خانم ها هستن)
دوست دارید وقتی باردارید اولین نفری که متوجه میشه کی باشه؟؟
دوست دارید پشت سر هم بشنوید"دوست دارم"؟؟؟
مردتون براتون دلیل بیاره یا بیشتر امید بده؟؟
مردتون فقط پول دربیاره و شما باشید که مسیر زندگی رو تعییرن میکنید؟؟
از زن زلیل بودن مردتون خوشتون میاد؟؟
تا حالا فیلم های قدیمی دیدید که مرد ها چقدر با ابهت هستن.حالا دوست دارید مردتون همون طوری باشه یا مثل مردای الآن که 99 درصدشون زن ذلیلن
و هزار تا سوال دیگه.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (سوالات "یکی از کاربران قدیمی و متاهل"‌ از خانم ها 2) ، (۱۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در زن داری (دارای ۲۸۶ مطلب مرتبط)